OPETUS

Olen opettanut eri yliopistoissa vuodesta 1997 lähtien. Seminaariopetuksesta minulla on kokemusta niin tutkija-, tohtori-, pro gradu- kuin kandinseminaarienkin vetämisestä. Opetukseeni on osallistunut erityisesti kulttuuriantropologian, nais-/sukupuolentutkimuksen, sosiaalitieteiden, estetiikan, uskontotieteen, kulttuurintutkimuksen, maantieteen, etnologian, lääketieteen, terveystieteen sekä kasvatustieteen opiskelijoita ja tutkijoita.

Opetusmenetelmissäni suosin luentojen, lukupiirien ja erilaisten vuorovaikutteisten menetelmien yhdistämistä. Tärkeimpiä opetukseni sisältöjä ovat olleet:

- kulttuuriantropologian perus- ja erityiskurssit

- kulttuurin, ruumiillisuuden, sukupuolen ja seksuaalisuuden väliset suhteet

- aistimellisuus ja kosketus kulttuurisina eleinä ja kokemuksina

- postmodernit ruumiintekniikat

Takaisin ylös