JULKAISUT

Kirjat


 Valikoituja tieteellisiä artikkeleita

 • Kinnunen, T & Kolehmainen, M: Touch and Affect. Analysing the Archive of Touch Biographies. Body & Society 2018.
 • Kinnunen, T & Vallet, G (2018). Vertu et vice de la combinaison du contrôle et du desir. Le bodybuilding et le capitalisme post-industriel. STAPS 38(1): 81-94.
 • Kinnunen, T & Parviainen, J (2016). Feeling the Right Personality. Recruitment Consultants’ Affective Decision Making in Interviews With Employee Candidates. Nordic Journal of Working Life Studies 6(3): 5-21.
 • Kinnunen, T & Parviainen, J (2016). Good Vibrations and Strange Feelings. Recruitment Consultants’ Affective Reflections on the Employee Candidates. Teoksessa B. Pirani & T. Smith (toim.):  Embodiment and Culture: A Comparative Essay in the Light of Cultural Difference. Cambridge: Cambridge Scholar Publishing.
 • Kinnunen, T & Parviainen, J (2016). Rekrytointikonsulttien tuntuma ”hyvästä tyypistä”. Teoksessa Parviainen, J, Kinnunen, T & Kortelainen, I (toim.): Ruumiillisuus ja työelämä. Työruumis jälkiteollisessa taloudessa. Tampere: Vastapaino.
 • Aromaa, J & Kinnunen, T (2013). Kosketus opettajuudessa. Teoksessa A-M. Puroila ym. (toim.): Naisen äänellä, s. 171–179. Oulu: Acta Universitatis Ouluensis.
 • Bessonoff, A & Kinnunen, T (2013).

  Ruumis halun taloudessa. Sääntely ja ahneuden hyve. Teoksessa T. Tammi & P. Raento (toim.): Addiktioyhteiskunta. Riippuvuus aikamme ilmiönä, s. 181–198. Helsinki: Gaudeamus.

 • Suopajärvi, T, Ylipulli, J & Kinnunen, T (2012). “Realities behind ICT Dreams”. Designing a Ubiquitous City in a Living Lab Environment. International Journal of Gender, Science and Technology 4(2): 231-252.
 • Kinnunen, T, Suopajärvi, T & Ylipulli, J (2011). Connecting People – Renewing Power Relations? A Research Review on the Use of Mobile Phones. Sociology Compass 5(12): 1070-1081.
 • Aistimellisen ruumiin antropologinen tutkimus – tieteen ja sivistyksen rappio? (2011). Tiedepolitiikka 4: 15–26.
 • Sukupuolen ja seksuaalisuuden ruumiillinen muoto-oppi (2010). Teoksessa Tuula Juvonen ym (toim.): Käsikirja sukupuoleen, s. 226–240. Tampere: Vastapaino.
 • ‘A Second Youth’: Pursuing Happiness and Respectability through Cosmetic Surgery in Finland (2010). Sociology of Health & Illness 32(2): 258-271.
 • A la recherche de l’éternel sourire. La chirurgie esthétique, technologie du gel de l’âge et des sentiments (2010). Ethnologie Française XL(2): 339-348.
 • Arsti juurde sootsiumi survel – ilukirurgia eetilised väljakutsed (2010). Teoksessa Piret Paal (toim.): Inimene, tervis ja haigused – Terviseteemaline artiklikogumik „Medica“, s. 287–307). EKM Teadukirjastusisuuden Museo.
 • Designing Finnish men – taking Foucault a little further? (2010). Journal of the Finnish Anthropological Society 3: 84-87.
 • Kinnunen, T & Seppänen, J (2009): Oikeaoppinen opettajaruumis. Naistutkimus 4: 6-17.  
 • Carving the Flesh Female by Breast Augmentation (2008). Teoksessa J. Hearn & V. Burr (toim.): Sex, Violence and the Body: The Erotics of Wounding, s. 34–52. London: Palgrave Macmillan.
 • Reconstructing a Positive Working Body by Cosmetic Surgery (2008). Teoksessa Kai Lehikoinen & Riitta Pasanen-Willberg (toim.): Business Bodies 2008 Proceedings, s. 133–153. Helsinki: IADE.

Lisäksi olen kirjoittanut satoja populaareja artikkeleita, kolumneja, taidetta käsitteleviä esseitä, tieteellisten ja ei-tieteellisten kirjojen arvosteluja sekä puheenvuoroja erilaisiin tieteellisiin ja populaareihin julkaisuihin.

Sanomalehti Kalevassa olen toiminut kolumnistina ja esseistinä vuodesta 1997. 

Takaisin ylös