IHMISYYDEN ASIANTUNTEMUSTA JA AIKALAISDIAGNOOSEJA

Olen ihmisyyden asiantuntija. Elämäntehtäväni on tuottaa aikalaisdiagnooseja elämäntavastamme ja kulttuuristamme sekä jakaa oivalluksiani eteenpäin. Popularisoin tiedettä kirjoituksissani ja toteutan koulutuksia erilaisille yleisöille ja asiakkaille. Monitieteinen ja -taitoinen yhteistyö on intohimoni, samoin kuin tieteen ja taiteen vuoropuhelu.

Miten ihmiset kommunikoivat moniaistisesti? Miten kohtaamisen taitoja voidaan kehittää asiakastyössä ja työyhteisössä? Millainen on suomalainen kosketuskulttuuri ja mistä se juontuu? Miten kosketusta voidaan hyödyntää tietoisemmin asiakastyössä? Millaisia taitoja vaaditaan nykyisessä työelämässä? Millainen arvomaailma ja tunnekulttuuri kuoriutuvat ihmisihanteistamme?

Nämä ovat esimerkkejä kysymyksistä, joita olen pohtinut aikoina tutkimuksissani ja koulutuksissani.

 

Takaisin ylös